Tjenester

Industridykk AS utfører det meste av undervannsarbeid, blant annet:

 • Spyling/suging/fjerning av masser
 • Kutting/sveising – Oxy Arc
 • Løfte/heve
 • Boring/sprenging
 • Lektertjenester/transportoppdrag
 • Inspeksjoner
 • ROV tjenester
 • Forskaling/betongarbeid
 • Kaibygging
 • VA/Rør og kabler
 • Arbeid på kraftstasjoner/Damanlegg
 • Mekaniske oppdrag