Hva gjør vi

Vi utfører de fleste oppgaver under vann

Eksempler på arbeid vi utfører

Arbeid på skip

In-Water Survey, Anodesveising, Polering, Inspeksjon, Habitat

Betongarbeid

Fundamentering, forskaling, støp, rehabilitering, betongmadrasser, UHT, armering

VA-arbeid

Spyling av rør, inspeksjon

ROV

Inspeksjoner, In-Water Survey