HMS

Industridykk tar HMS seriøst – Vårt ønske er å øke sikkerheten for dykking innaskjærs.

Vi tar med oss vår erfaring og holdninger fra flere år i dykke og offshoreindustrien.

Helse, miljø og sikkerhet er grunnmuren i selskapet.

I tillegg til fokuset på regelverk og HMS, har Industridykk topp moderne dykkerutstyr – Alt er godkjent og sertifisert – Slik kunden forventer.

Industridykk AS har internkontroll, styringssystemer, HMS-system og kvalitetssystemer og tilfredsstiller kravene til ansvarsrett. Vi bruker Internsikring AS til dette arbeidet.

Industridykk har en Dykkemanual som regulerer all dykking som utføres i selskapet – Flere av kravene i Dykkemanualen strekker seg utover lovverket – For å utføre arbeidet sikkert

Industridykk AS er tilknyttet dykkerlege.

Industridykk AS – Et sikkert valg!

Alu. sveis – Med nødvendig verneutstyr