Hvem er vi

Om industridykk

Indsutridykk ble startet i 2017 og har i løpet av kort tid vært med på mange spennende prosjekter. Noen av prosjektene vi har vært med på er:

  • Bygging av ny gang og sykkelbru over Otra i Kristiansand
  • Landing av fiberkabel i Kristiansand
  • Bygging av ny, og riving av gamle Varoddbrua
  • Reparasjon av spud-cans på rigg
  • Bygging av nye sjømerker i skjærgården

 

Vi setter sikkerheten til dykkerne først. Dykkerne er og har vært utsatt for stor helserisiko. Det gjør vi noe med.

Etter 2020 trådte nye regler for dykking i gang, noe som medfører at man alltid må være fire personer til stede som skal ha nødvendig opplæring for å være en del av dykkelaget. Vi er glade for at det har blitt økt fokus på sikkerheten rundt dykkere, men er også klar over at det driver kostnader. Derfor fokuserer vi enda mer på smarte løsninger som er lønnsomme for både kunden og oss.

For mer informasjon vedrørende dykking og hva som defineres som yrkesdykking, se link.

https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/§26-1