Industridykk A/S er leverandør av de fleste undervannstjenester med fokus på lønnsom  vekst og fleksible løsninger for kunden.

Vårt mål er å bli ledende innenfor undervannstjenester ved bruke robuste systemer, kompetent personell og gjennomføre strategiske investeringer for å imøtekomme morgendagens utfordringer.

Industridykk A/S
Organisasjonsnummer 914 799 864
Epost-adresse post@industridykk.no
Postadresse Mjåvannsvegen 70

4628 Kristiansand

Telefon 416 22 981